Oferta:

  • półroczne warsztaty z programowania dla dzieci w wieku 7-10 lat
    (zajęcia raz w tygodniu 1h; komfortowa praca w grupach 2-osobowych)
  • cykliczne zajęcia z programowania w przedszkolach
  • ebooki dla nauczycieli i rodziców